Easy Link - עדכון מפות

כל המידע שאתם צריכים עבור עדכון מפות מערכת הניווט במערכת המולטימדיה Easy Link של רנו.
הגרסה העדכנית ביותר

מערכת Easy Link

לעדכון מפות במערכת הניווט, הורידו את תוכנת Alliance CONNECT Toolbox.

הורדת תוכנה Alliance Connect Toolbox

לעדכון המפות במערכת הורידו את התוכנה Alliance Connect Toolbox.

מדריך לעדכון מפות ב-Easy Link

כיצד להוריד עדכונים?

שלב 1

הפעילו את תוכנת Alliance Connect Toolbox. יש להצטייד בהתקן נייד USB בנפח של 32GB לפחות.

שלב 2

הזינו את ה-VIN (מספר שלדת הרכב). אם מספר VIN אינו מזוהה, המשיכו לשלבים המופיעים מטה מה עלי לעשות כשמספר VIN אינו מזוהה.

שלב 3

הורידו את המפות להתקן הנייד שלכם.

שלב 4

גשו אל הרכב שלכם וחברו את ההתקן הנייד לשקע USB שברכב. הפעילו את הרכב והמפות יתעדכנו אוטומטית.

מה עלי לעשות אם מספר שלדה (VIN) אינו מזוהה?

1. אחזור מידע על הרכב

 • היכנסו אל הרכב שלכם עם התקן נייד USB (בנפח של 8GB לפחות), התניעו את הרכב והפעילו את מסך מערכת המולטימדיה EASY LINK.
 • חברו את ההתקן הנייד לשקע USB של הרכב (וודאו שלא מחובר התקן נוסף לשקע USB אחר) והמתינו 10 שניות.
 • גם אם מסך המולטימדיה אינו מציג דבר, ההתקן הנייד מאחזר את נתוני הגדרות המערכת. תוכלו לנתק את ההתקן הנייד לאחר 10 שניות.

2. סנכרון המידע בתוכנת Toolbox

 • הפעילו את תוכנת Alliance Connect Toolbox במחשב שלכם וחברו את ההתקן הנייד שהשתמשתם בו לאחזור המידע ברכב. התוכנה תזהה את נתוני הרכב שלכם.
 • אם התוכנה מציגה מספר עדכונים למערכת המולטימדיה והמפות, אנו ממליצים להשלים את כולם.

3. הורדת עדכונים להחסן הנייד

 • הורידו את העדכונים להתקן הנייד המחובר למחשב. לתשומת ליבכם: משך זמן ההורדה עשוי להיות שונה בהתאם למהירות האינטרנט שלכם.
 • אין להפריע במהלך הפעולה עד להשלמת תהליך הורדת העדכונים.
 • כשההורדה הושלמה, נתקו את ההתקן הנייד מהמחשב באופן הראוי.

4. עדכון המפות ברכב

 • חזרו אל הרכב עם ההתקן הנייד, התניעו את הרכב והפעילו את מסך המולטימדיה Easy Link.
 • חברו את ההתקן הנייד עם העדכונים לשקע USB ברכב. העדכון יוצג על גבי המסך המרכזי. לחצו עם כפתור אישור (OK) להפעלת תהליך העדכון. התהליך עשוי להימשך מספר דקות, תלוי בנפח נתוני המפות.
 • אין לכבות את המנוע במהלך הפעולה. אין להסיר את ההתקן הנייד ואין להשתמש במערכת Easy Link. עם זאת, תוכלו להתחיל בנהיגה במהלך העדכון. מערכת הניווט תהיה זמינה לשימוש מיד עם השלמת תהליך העדכון.
 • בסוף התהליך תוצג הודעה על המסך המאשרת שתהליך ההתקנה הושלם. המתינו עד שהודעת האישור מוצגת. מעתה אתם יכולים להשתמש במפות החדשות שעדכנתם.

מערכת Easy Link זמינה בדגמים הבאים

Arkana
Captur
Clio