מידות

Renault TWINGO

 

 

מידות
תיאור בשרטוט
מידה
Aמרווח סרנים2,492
Bאורך כללי3,595
Cשלוחה קדמית630
Dשלוחה אחורית473
Eמפתח גלגלים קדמי1,452
Gרוחב כללי (ללא מראות חיצוניות)1,646
Hגובה כללי1,554
H1גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה1,967
Jגובה סף תא המטען793
Kמרווח גחון170
Lמרווח ברכיים מושב אחורי136
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים (בזווית 14 מעלות)908
P1מרווח ראש - מושבים אחוריים (בזווית 14 מעלות)855
Zגובה מפתח תא המטען580
Z1אורך הטענה מקסימלי עם מושבים אחוריים מקופלים1,336
Z2אורך הטענה - עד למושבים האחוריים636
Z3אורך הטענה עד לדשבורד2,315
מידות
תיאור בשרטוט
מידה
Fמפתח גלגלים אחורי1,425
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,362
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,325
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,321
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,284
Yרוחב מפתח עליון/מקסימלי - פתח תא המטען965/1,065
Y1רוחב מפתח תחתון - פתח תא המטען
932
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,005
נפח תא מטען
נפח תא המטען מקסימלי / מושבים במצב Cargo219/188 ליטר
חלל תא מטען מקסימלי עד הגג עם מושבים אחוריים מקופלים980 ליטר