מידות

Renault MASTER

Renault MASTER Van 3.5T

ואן סגור 3.5 טון

Renault MASTER Van 3.5T

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
L1H1 L2H2
L3H2L3H3
Aמרווח סרנים3,1823,6824,3324,332
Bאורך כללי5,0485,548
6,1986,198
Cשלוחה קדמית842842842842
Dשלוחה אחורית1,0241,0241,0241,024
Eמרווח סרנים קדמי1,7501,7501,7501,750
Gרוחב כללי2,0702,0702,0702,070
G1רוחב כללי עם מראות פתוחות2,4702,4702,4702,470
Hגובה כללי ללא מטען (מקסימלי)2,3032,4992,4882,744
Jגובה רצפת הטעינה (מקסימלי)564562557555
Kמרווח גחון (מינימלי)186178172169
Qגובה פנימי בתא המטען1,7001,8941,8942,144
Y4רוחב פתח דלת הזזה צידית1,0501,2701,2701,270
Zגובה פתח הכנסת המטען1,6271,8201,8201,820
Z1אורך הטענה במפלס הרצפה2,5833,0833,7333,733
Z2גובה דלת פתח הזזה צידית1,5811,7801,7801,780
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
L1H1 L2H2
L3H2L3H3
Fמרווח סרנים אחורי1,7301,7301,7301,730
Y1רוחב פתח דלתות אחוריות1,5801,5801,5801,580
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים1,3801,3801,3801,380
Y3רוחב פנימי מקסימלי1,7651,7651,7651,765

Renault MASTER Van 4.5T

ואן סגור 4.5 טון

Renault MASTER Van 4.5T

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
L3H2 L3H3
L4H2L4H3
Aמרווח סרנים3,6823,6824,3324,332
Bאורך כללי6,1986,1986,8486,848
Cשלוחה קדמית842842842842
Dשלוחה אחורית1,6741,6741,6741,674
Eמרווח סרנים קדמי1,7501,7501,7501,750
Gרוחב כללי2,0702,0702,0702,070
G1רוחב כללי עם מראות פתוחות2,4702,4702,4702,470
Hגובה כללי ללא מטען (מקסימלי)2,5492,8152,5572,808
Jגובה רצפת הטעינה (מקסימלי)724723717715
Kמרווח גחון (מינימלי)181181167167
Qגובה פנימי בתא המטען1,7982,0481,7982,048
Y4רוחב פתח דלת הזזה צידית1,2701,2701,2701,270
Zגובה פתח הכנסת המטען1,7241,7241,7241,724
Z1אורך הטענה במפלס הרצפה3,7333,7334,3834,383
Z2גובה דלת פתח הזזה צידית1,6841,6841,6841,684
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
L3H2L3H3
L4H2L4H3
Fמרווח סרנים אחורי1,6121,6121,6121,612
Y1רוחב פתח דלתות אחוריות1,5801,5801,5801,580
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים1,0801,0801,0801,080
Y3רוחב פנימי מקסימלי1,7651,7651,7651,765

Renault MASTER DC

ואן 4.5 טון משא פתוח

Renault MASTER DC

מידות (מ"מ)
תיאור L3H1 L4H1
מרווח סרנים3,6824,332
אורך כללי6,3987,048
שלוחה קדמית842842
שלוחה אחורית1,8741,874
מרווח סרנים קדמי1,7501,750
מרווח סרנים אחורי1,6121,612
רוחב כללי2,1002,100
רוחב כללי עם מראות פתוחות2,4702,470
גובה כללי2,3752,375
גובה רצפת הטעינה (מקסימלי)1,0301,030
אורך ארגז חיצוני3,1303,780
רוחב ארגז חיצוני2,1002,100
גובה דפנות400400
קיבולת העמסה (Euro palettes)57