זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

דרגת זיהום אוויר ורמת אבזור בטיחותי
חזור
 
 
 
רנו טראפיק תמונת חוץ

צריכת דלק וזיהום אוויר

דגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* זיהום מירבי
טראפיק ואן 1.6 L1H1 דיזל ידני עירוני 7.8 בינעירוני 5.8 משולב 6.5 15
טראפיק ואן 1.6 L2H1 דיזל ידני עירוני 8.0 בינעירוני 6.0 משולב 6.7 15

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009