מידות

Renault MEGANE Grand Tour

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aאורך כללי4,626
Bבסיס גלגלים2,712
Cשלוחה קדמית919
Dשלוחה אחורית995
H1גובה כללי - עם דלת תא מטען פתוחה2,038
Jגובה סף תא המטען601
Lמרווח ברכיים מאחור216
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,492
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,412
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,441
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,377
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים886
Qמרווח ראש - מושבים אחוריים871
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים1,109
Z1אורך מקסימלי להעמסה (ספסל אחורי מקופל)1,754
Z2אורך העמסה מאחורי הספסל האחורי950
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Eמפתח גלגלים קדמי
1,591
Fמפתח גלגלים אחורי1,586
Gרוחב כללי ללא מראות צד
1,814
G1רוחב כללי עם מראות צד פתוחות
2,058
Hגובה כללי כולל מסילת גגון
1,457
Yמפתח עליון מקסימלי של תא המטען
854
Y1מפתח תחתון של תא המטען
1,036
נפח תא מטען
נפח תא המטען (עם גלגל חילופי)580 ליטר
נפח תא המטען - ספסל אחורי מקופל1,695 ליטר