מידות

Renault KANGOO

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aמרווח סרנים2,697
Bאורך כללי4,282
Cשלוחה קדמית875
Dשלוחה אחורית710
Eמפתח גלגלים קדמי1,521
Gרוחב כללי/ללא מראות חיצוניות1,829/2,138
Hגובה כללי1,801
H1גובה עם דלתות אחוריות פתוחות ובהתאם לאבזור1,872/1,934
Jגובה סף תא המטען (מינ'/מקס/ בהתאם לאבזור)554/615
Kמרווח גחון (עמוס/לא עמוס)158-211/141-178
Q1גובה פנימי מאחור1,155
Zגובה להעמסה1,115
Z1אורך מינימלי להעמסה611
Z2אורך מקסימלי להעמסה (מושבים אחוריים מקופלים)937/1,803
Z3אורך תא נוסעים (דוושות - אחור)1,716
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Fמפתח גלגלים אחורי1,533
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,510
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,539
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,464
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,511
Yרוחב אחורי 1 מטר מסף ההטענה1,105
Y1רוחב אחורי 10 ס"מ מסף ההטענה
1,125
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,121
נפח תא מטען
נפח מינימלי להעמסה660 ליטר
נפח מטען מקסימלי להעמסה2,600 ליטר