מידות

Renault KANGOO

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
קנגו
גרנד קנגו
Aמרווח סרנים2,6973,081
Bאורך כללי4,282
4,666
Cשלוחה קדמית875875
Dשלוחה אחורית710710
Eמפתח גלגלים קדמי1,5211,521
Gרוחב כללי/ללא מראות חיצוניות1,829/2,1381,829/2,138
Hגובה כללי1,8011,802
H1גובה עם דלתות אחוריות פתוחות ובהתאם לאבזור1,872/1,9341,878/1,902
Jגובה סף תא המטען (מינ'/מקס/ בהתאם לאבזור)554/615571/580
Kמרווח גחון (עמוס/לא עמוס)158-211/141-178164-199/148-166
Q1גובה פנימי מאחור1,1551,115
Zגובה להעמסה1,1151,129
Z1אורך מינימלי להעמסה6111,860
Z2אורך מקסימלי להעמסה (מושבים אחוריים מקופלים)937/1,8031,328/2,210
Z2אורך מקסימלי להעמסה (ללא שורה 3, שורה 2 ומושב נוסע מקופלים)
2,850
Z3אורך תא נוסעים (דוושות - אחור)1,7162,641
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
קנגו
גרנד קנגו
Fמפתח גלגלים אחורי1,5331,533
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,5101,510
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,5391,539
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,4641,464
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,5111,511
Yרוחב אחורי 1 מטר מסף ההטענה1,1051.105
Y1רוחב אחורי 10 ס"מ מסף ההטענה
1,125
1,131
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,1211,144
נפח תא מטען
קנגוגרנד קנגו
נפח מינימלי להעמסה660 ליטר300 ליטר
נפח מטען מקסימלי להעמסה2,600 ליטר3,400 ליטר
עם שורה 3 במצב פורטפוליו-930 ליטר
ללא שורה 3-750 ליטר