מידות

Renault MEGANE Grand Coupé

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aאורך כללי4,632
Bבסיס גלגלים2,711
Cשלוחה קדמית919
Dשלוחה אחורית1,002
Eמפתח גלגלים קדמי1,582
Fמפתח גלגלים אחורי1,587
Gרוחב כללי ללא מראות צד1,814
G1רוחב כללי עם מראות צד פתוחות
2,058
Hגובה כללי1,443
H1גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה1,708
Jגובה סף תא המטען700
Kמרווח גחון136
Lמרווח ברכיים מאחור216
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,492
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,413
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים
1,441
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,390
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים
886
Qמרווח ראש - מושבים אחוריים
844
Yמפתח עליון מקסימלי של תא המטען
945
Y1מפתח תחתון של תא המטען
1,114
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,108
Z1אורך מקסימלי להעמסה (ספסל אחורי מקופל)1,783
Z2אורך העמסה מאחורי הספסל האחורי1,062
נפח תא מטען
נפח תא המטען503 ליטר
נפח תא המטען - ספסל אחורי מקופל987 ליטר