מידות

Renault CAPTUR

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aמרווח סרנים2,606
Bאורך כללי4,122
Cשלוחה קדמית866
Dשלוחה אחורית650
Eמפתח גלגלים קדמי1,531
Gרוחב כללי1,778
Hגובה כללי (ללא מטען)1,566
H1גובה עם דלת תא מטען פתוחה2,031
Jגובה סף תא המטען732
Kמרווח גחון170
Lמרווח ברכיים מושב אחורי215
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים905
P1מרווח ראש - מושבים אחוריים860
Zגובה מפתח תא המטען685
Z1אורך מקסימלי להעמסה עם מושבים מקופלים1,512
Z2אורך להעמסה תא מטען מינימלי/מקסימלי884/724
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Fמפתח גלגלים אחורי1,516
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,380
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,370
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,368
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,330
Yרוחב עילי פתח תא המטען/רוחב עילי מקסימלי905/1,010
Y1רוחב מפתח תחתון - פתח תא המטען
983
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
990
Z3גובה תא המטען מתחת למדף המחיצה
595
נפח תא מטען
נפח תא המטען, מושב לא מקופל377-455 ליטר
חלל תא מטען מקסימלי עד הגג עם מושבים אחוריים מקופלים1,235 ליטר