Renault ZOE

שאלות ותשובות

זקוק למידע נוסף? לפניך כל התשובות אודות רנו זואי.

טווח נסיעה

מהו תקן WLTP?

החל מספטמבר 2017 הוחלף תקן NEDC הקודם בתקן חדש הנקרא WLTP.

מבחן ה- WLTP מתקיים במעבדה ומבוצע ע"י ארגונים עצמאיים, ומודד את טווח הנהיגה ואת נתוני הביצועים של כלי רכב חשמליים, פליטת CO2 וצריכת דלק עבור כלי רכב בעלי מנוע בעירה (מנועי בנזין). תוצאות הבדיקןת מתפרסמות בחוברות ובאתרי היצרנים ומאפשרות ללקוח לערוך השוואה של רכבי יצרנים שונים עפ"י אותו מבחן/מדד.

מדוע יש שוני בין התקן החדש לבין תקן NEDC הקודם?

התקן החדש, WLTP מציג תוצאות טווח נסיעה קרובות יותר למצב בחיים האמתיים מאשר התקן הקודם NEDC. בעוד שהתקן הקודם מציג נתונים לפי פרופיל נהיגה תאורטי, בדיקת ה- WLTP פותחה באמצעות נתוני נהיגה אמיתית שנאספו מרחבי העולם. עם זאת, עדיין יכול להיות שוני בין נתוני ה- WLTP לנהיגה בחיים אמיתיים, שכן יש להוסיף פרמטרים נוספים ואישיים כמו: סגנון הנהיגה שלך, אופי הנסיעה, מהירות, תנאי האקלים וכדומה.

איך אני יכול למקסם את טווח הנסיעה שלי?

לאופן שבו אתה נוהג יש השפעה ישירה על טווח הנהיגה, ויש לנו כמה טיפים שיכולים לסייע לך:
  • להגביל את המהירות ואת התאוצה.
  • לאמץ סגנון נהיגה רגוע.
  • שימוש בבלימה רגרנטיבית: כאשר עלייך לעצור, ראשית שחרר את דוושת הגז לאט ובעדינות, וכאשר הרכב במהירות נמוכה יותר, לעצור עם דוושת הבלם.
  • הפעלת מצב נהיגה חסכוני.

איך אני יכול לבדוק את טווח הנהיגה שלי?

לוח המחוונים מציג את טווח הנסיעה שנותר בהתבסס על רמת טעינת הסוללה והצריכה הממוצעת שלך.

כיצד משפיעים הפקקים על טווח הנסיעה שלי?

המנוע החשמלי משתמש באנרגיה רק כשאתה נוהג. כאשר הרכב נייח האנרגיה היחידה שהרכב צורך הינה עבור מיזוג או חימום אוויר, וזאת בניגוד לרכב רגיל שבו המנוע ממשיך לפעול גם כאשר הרכב במצב נייח.

האם שימוש במערכת הניווט, הדלקת אורות, מגבים וכדומה, משפיעים על טווח הנסיעה שלי?

לא, גורמים אלה אינם משפיעים על טווח הנהיגה בזואי. ארבעת הגורמים היחידים שמקטינים את טווח הרכב הם אופי הנסיעה (עירונית, בינעירונית וכדומה), מהירות, שימוש במיזוג או חימום אוויר וסגנון הנהיגה שלך.


סוללה

מה קורה אם טוענים את הרכב כל יום גם אם הסוללה איננה ריקה?

לסוללה של הזואי יש את הטכנולוגיה היעילה ביותר בשוק. לכן, אין הגבלה על הטעינה וניתן לטעון את הסוללה גם אם אינה ריקה לחלוטין.

האם הסוללה יכולה "לאבד" טעינה במידה ואני לא משתמש ברכב?

קצב הפריקה היומי של הסוללה נמוך מאוד. יעברו מספר שבועות של חוסר פעילות כדי לראות אובדן משמעותי של הטעינה.

האם הסוללה ניתנת למחזור?

סוללות שהגיעו לסוף חייהן נאספות ונשלחות למרכז אבחון שבו בודקים האם ניתן להעבירן לתחומים אחרים שאינם תחום הרכב, או שהן ממוחזרות לחלוטין.

האם יש אחריות לסוללה? לרכב?

לרכב יש 3 שנות אחריות או עד 100,000 ק"מ (המוקדם מבניהם), לסוללה וליחידת ההנעה החשמלית יש 8 שנות אחריות או עד 160,000 ק"מ (המוקדם מבניהם)

תחזוקה וטיפולים

האם הרכב צריך טיפולים כמו ברכב רגיל?

ברכב חשמלי טיפולי התחזוקה פשוטים ומהירים יותר, כיוון שאין החלפות של שמנים ומסננים למעט מסנן המזגן של תא הנוסעים.
בנוסף, כיוון שברכב חשמלי נעשה שימוש בבלימת מנוע "תהליך רגנרציה", שחיקת הבלמים נמוכה יותר בצורה משמעותית.

תחזוקת וטיפול בעמדות הטעינה

העמדה אינה דורשת תחזוקה וטיפול למעט במקרה של תקלה. במקרה של תקלה, ניתן להתחבר מרחוק לצורך פתרון הבעיה. כמו כן, ניתנת אחריות של 24 חודשים על העמדה.