מידות

Renault ZOE

 

 

מידות
תיאור בשרטוט
מידה
Aמרווח סרנים2,588
Bאורך כללי4,085
Cשלוחה קדמית839
Dשלוחה אחורית657
H1גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה2,028
Jגובה סף תא המטען724
Kמרווח גחון120
L אורך תא נוסעים (מושב אחורי עד דשבורד)1,678
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים 1,384
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,390
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,365
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,320
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים (בזווית 14°)904
Qמרווח ראש - מושבים אחוריים (בזווית 14°)826
Zגובה מפתח תא המטען685
Z1אורך הטענה מירבי - מושבים אחוריים מקופלים1,426
Z2גובה הטענה מתחת למדף אחורי622
Z3גובה הטענה מאחורי ספסל אחורי560
מידות
תיאור בשרטוט
מידה
Eמפתח גלגלים קדמי1,511
Fמפתח גלגלים אחורי1,510
Gרוחב כללי כולל / ללא מראות חיצוניות1,730/1,945
Hגובה כללי1,562
Yרוחב עליון - פתח תא המטען941
Y1רוחב תחתון - פתח תא המטען
899
Y2רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,037
נפח תא מטען
נפח תא מטען338 ליטר
נפח תא מטען מירבי - עד הגג עם מושבים אחוריים מקופלים1,225 ליטר