מידות

Renault KADJAR

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aמרווח סרנים2,647
Bאורך כללי4,449
Cשלוחה קדמית896
Dשלוחה אחורית906
H1גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה2,069
Jגובה סף תא המטען761
Kמרווח גחון200
Mמרווח מרפקים - מושבים קדמיים1,480
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים1,455
Nמרווח כתפיים - מושבים קדמיים1,370
N1מרווח כתפיים - מושבים אחוריים1,307
Pמרווח ראש - מושבים קדמיים905
P1מרווח ראש - מושבים אחוריים910
Yרוחב עליון פתח תא מטען1,099
Zאורך תא מטען מקסימלי עם / בלי קיפול מושבים אחוריים864/1,620
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Eמפתח גלגלים קדמי1,556
Fמפתח גלגלים אחורי1,542
Gרוחב כללי 1,836
G1רוחב כללי עם מראות צד פתוחות2,058
Hגובה כללי1,598
Yרוחב עליון פתח תא המטען1,099
נפח תא מטען
נפח תא המטען472 ליטר
נפח תא המטען - מושב מקופל1,478 ליטר