קבוצת קרסו

תרומה לקהילה

הדפסשלח לחבר
קבוצת קרסו - קרן תרומות

קרן תרומות קבוצת קרסו

 

קבוצת קרסו תומכת מזה שנים רבות בעשייה חברתית ותרבותית במדינת ישראל. כחלק ממיקוד תרומות הקבוצה בחרנו להשקיע בשנים האחרונות בצמצום פערים באמצעות חינוך.

 

דרישות סף לצורך הגשת בקשה:

  • זכאים להגיש בקשה עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות בתחום החינוך, הרשומות כחוק וקיימות שנה לפחות.
  • תתקבלנה בקשות שהן בתחום צמצום פערים באמצעות חינוך, בלבד.
     

תינתן עדיפות לתוכניות ותיקות, שהוכיחו הצלחה ומשמעותיות עבור קהל היעד שלהן. תינתן עדיפות לתוכניות שהן שותפות בין ארגונים ו/או בעלות מקורות מימון נוספים. ארגון העומד בדרישות המפורטות יגיש בקשה ראשונית באמצעות הטופס המצורף לצד תקציב מפורט של הפרויקט האמור.

נא לשלוח בקשה אחת עבור כל חברות הקבוצה.

 

בשלב זה אין אפשרות להגיש הצעות נוספות.